Kdo jsme?

SPOLEK NA OBNOVU ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK NA PERUCKU vznikl 1.1. 2015 s cílem pokračovat v obnově židovských památek na Perucku, o kterou usiluje již od roku 2009 Židovská obec Teplice společně se sborem M.J. Husa na Peruci.

Spolek se především podílí na správě, údržbě a obnově Židovského hřbitova u Hřivčic. Dále shromažďuje historické informace, které v rámci své osvětové činnosti, webových stránek a výstav prezentuje veřejnosti. Spolupracuje s Federací židovských obcí, místní samosprávou a dalšími institucemi.

V současné době má spolek přibližně dvě desítky členů, ale vítá každého nového člověka dobré vůle, který by chtěl být myšlence obnovy židovských památek na Perucku nápomocen. Členství je bezplatné a přihlásit se je možné u předsedy spolku.

Chcete-li si s námi popovídat nebo se na něco zeptat, prosíme přejděte na diskuzi na Facebooku. Podělte se o své dojmy a fotografie, sdělte nám své názory. Děkujeme.

Odkazy